Voor iedere gebruiker van het "Norbertusheem" ,gelieve de bijlage van Sabam op het einde van de tekst te lezen .

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT en  bijlage Sabam

 

Gebruik van de parochiezaal Sint-Norbertusheem  V.Z.W.

Verenigingen van de parochie

 

U dient de sleutel af te halen bij de aangestelde van de

 

V.Z.W. Norbertusheem: Vanelderen Monique Kruisstraat 61,3570 Alken

 

Gelieve vooraf telefonisch contact te nemen op nr. 011/31 60 06 of 0474/777.604

 

Bij aanwezigheid kan men contact nemen op nr. 0478/73 27 63

 

E-mail vanelderenm@gmail.com

 

-Gebruik van grote zaal + kleine zaal met of zonder gerief: 40 €

 

-Elektriciteit en water 10 € 

 

-Kuisen zaal; wanneer U de deze minder dan 3 maal gebruikt betaalt U iedere keer 60 €

 

 -Kuisen zaal; wanneer U de zaal meer dan 3 maal gebruikt dan betaalt U 100 € in de maand december.

 

-Wanneer U de zaal voor een winstgevende activiteit gebruikt dan bedraagt de huurprijs 100€

 

Er zal een opneming van de teller gas gebeuren: 0,70 m3 Men doet dit met foto gsm: begin en einde van de meterstand. Men kan de meterstand ook afschrijven.

 

Na gebruik van de zaal: gelieve gas: gele staaf bevindt zich in de kelder naast de pompbak af te sluiten. Na gebruik van de zaal: gelieve de hoofdkraan water bevindt zich in de kelder (onder de witte pompbak) dicht te draaien.

 

-Wanneer er tassen/ondertassen/borden groot/klein/glazen gebroken worden, 2 € per gebroken stuk.

 

-Wees eerlijk en zeg het ons, anders is er na verloop van tijd geen gerief meer voorhanden. 

 

-Gelieve zelf voor vuilniszakken te zorgen en deze na gebruik terug mee nemen.

 

-Gelieve de vuilniszakjes van de toiletten ook te verwijderen.

 

-Gelieve de zaal na gebruik te borstelen.

 

-Stoelen en tafels terug tegen de muur te plaatsen.

 

-Er wordt een voorschot van € 100 gevraagd, dit wordt teruggegeven als na controle alles in orde is.

 

-Teruggeven van de sleutels de dag na de verhuring. 

 

- Het huurgeld van de parochiezaal kan overgeschreven worden op onderstaande bankrekening.

 

Bankrekening: IBAN BE05 0689 0386 0575, Wintmolders Fernand Hasseltsesteenweg 499, 3800 Sint-Truiden met vermelding huur Norbertusheem op datum van …………………………….

 

Het bestuur Norbertusheem VZW kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurtenissen zoals ongevallen en vechtpartijen met eventuele gekwetsten/slachtoffers.

 

 

Voorzitter                                                        Secretaris

 

M.Segers                                                         M.Vanelderen                                

 

Datum Huur  

 

Handtekening Huurder en telefoonnummer

 

 

 

Voor privépersonen van de parochie:

 

Gebruik van de parochiezaal Sint-Norbertusheem V.Z.W.

 

Vanaf 01/01/2019

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT    EN   BIJLAGE SABAM

 

 

 

 

U dient de sleutel af te halen bij de aangestelde van de V.Z.W. Norbertusheem  

 

Vanelderen Monique Kruisstraat 61,3570 Alken

 

Gelieve vooraf telefonisch contact te nemen op nr. 011/31 60 06    of   0474/777.604

 

Bij aanwezigheid kan men ook contact nemen op nr. 0478/73 27 63

 

E-mail vanelderenm@gmail.com

 

-Gebruik van de zaal met of zonder gerief: 90 €

 

-Wanneer U de zaal gebruikt voor een winstgevende activiteit bedraagt de huurprijs 150 €

 

-Elektriciteit en water 10 €

 

- Kuisen van de zaal 60 €

 

Er zal een opnamen van de meterstand van het gas moeten gebeuren Men kan dit doen met een gsm-foto begin en einde van de meterstand. Men kan de meterstand ook afschrijven en het noteren op de huurovereenkomst

 

De prijs bedraagt: 0,70 m3

 

Na gebruik van de zaal gelieve de gaskraan te sluiten, deze  bevindt zich in de kelder naast de pompbak . Na gebruik van de zaal: gelieve de hoofdkraan water bevindt zich in de kelder (onder de witte pompbak) dicht te draaien.

 

-Gelieve de stoelen en tafels tegen de muur te plaatsen.

 

-Wanneer er tassen/ondertassen/borden groot/klein/glazen gebroken worden, 2 € per gebroken stuk.

 

-Wees eerlijk en zeg het ons, anders is er na verloop van tijd geen gerief meer voorhanden. 

 

-Gelieve zelf voor vuilniszakken te zorgen en deze na gebruik terug mee te nemen.

 

-Gelieve de vuilniszakjes van de toiletten te verwijderen.

 

-Er wordt een voorschot van € 100 gevraagd.

 

- Teruggeven van de sleutels de dag na de verhuring. 

 

- Het huurgeld van de parochiezaal kan overgeschreven worden op onderstaande bankrekening.

 

Bankrekening: IBAN BE05 0689 0386 0575, Wintmolders Fernand Hasseltsesteenweg 499, 3800 Sint-Truiden met vermelding huur Norbertusheem op datum van …………………………. Men kan ook cash betalen.

 

Het bestuur Norbertusheem VZW  kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurtenissen zoals ongevallen en vechtpartijen met eventuele gekwetsten/slachtoffers. 

 

Voorzitter                                                        Secretaris

 

M.Segers                                                         M.Vanelderen                                      

 

Datum Huur                          Handtekening Huurder en telefoonnummer

 

 

 

 

Voor personen en /of  verenigingen  wonende  buiten  de  parochie:

 

Gebruik van de parochiezaal Sint-Norbertusheem V.Z.W.

 

Vanaf 01/01/2019

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT    EN   BIJLAGE SABAM

 

U dient de sleutel af te halen bij de aangestelde van de V.Z.W. Norbertusheem  

 

Vanelderen Monique Kruisstraat 61,3570 Alken

 

Gelieve vooraf telefonisch contact te nemen op nr. 011/31 60 06    of   0474/777.604

 

Bij aanwezigheid kan men ook contact nemen op nr. 0478/73 27 63

 

E-mail vanelderenm@gmail.com

 

-Gebruik van de zaal met of zonder gerief: 150 €

 

-Wanneer U de zaal gebruikt voor een winstgevende activiteit dan betaalt U  250 €

 

-Elektriciteit en water 10 €

 

- Kuisen van de zaal 60 €

 

Er zal een opnamen van de meterstand van het gas moeten gebeuren Men kan dit doen met een gsm-foto begin en einde van de meterstand. Men kan de meterstand ook afschrijven en het noteren op de huurovereenkomst

 

De prijs bedraagt: 0,70 m3

 

Na gebruik van de zaal gelieve de gaskraan te sluiten, deze  bevindt zich in de kelder naast de pompbak . Na gebruik van de zaal: gelieve de hoofdkraan water bevindt zich in de kelder (onder de witte pompbak) dicht te draaien.

 

Wanneer er tassen/ondertassen/borden groot/klein/glazen gebroken worden, 2 € per gebroken stuk.

 

Wees eerlijk en zeg het ons, anders is er na verloop van tijd geen gerief meer voorhanden. 

 

-Gelieve zelf voor vuilniszakken te zorgen en deze na gebruik terug mee te nemen. (Niet buiten zetten)

 

-Gelieve de vuilniszakjes van de toiletten te verwijderen.

 

-Er wordt een voorschot van € 100 gevraagd.

 

- Teruggeven van de sleutels de dag na de verhuring. 

 

-Daar wij zelf de zaal kuisen, vragen wij om de stoelen en tafels tegen de muur van de zaal te plaatsen.

 

-Alle gerief dat gebruikt is terug in de kasten te plaatsen, op de plaatsen waar het stond.

 

-Gasvuur en frigo uit te kuisen.

 

-De zaal te borstelen.

 

- Het huurgeld van de parochiezaal kan overgeschreven worden op onderstaande bankrekening.

 

Bankrekening: IBAN BE05 0689 0386 0575, Wintmolders Fernand Hasseltsesteenweg 499, 3800 Sint-Truiden met vermelding huur Norbertusheem op datum van …………………………. Men kan ook cash betalen.

 

 

 

Het bestuur Norbertusheem VZW  kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurtenissen zoals ongevallen en vechtpartijen met eventuele gekwetsten/slachtoffers. 

 

Voorzitter                                                        Secretaris

 

M.Segers                                                         M.Vanelderen                                      

 

Datum Huur                          Handtekening Huurder en telefoonnummer

 

 

 

Bijlage Sabam :

 

Bijlage huurovereenkomst Parochiezaal Sint-Norbertusheem Begaardenbosstraat 122,

 

3800 Sint-Truiden-Kortenbos

 

Als uitbater van een polyvalente zaal maken wij de huurder er op attent, dat iedereen die opgenomen muziek (cd, radio,…) laat horen in de zaal verplicht is de Billijke Vergoeding te betalen.

 

Met het inrichten van een tijdelijke activiteit  moet door de inrichter het formulier B worden ingevuld. U kunt het formulier verkrijgen door te telefoneren naar het nummer 070/66.0016, of door  een e-mail te sturen aan info@bvergoed.be of door op de website www.bvergoed.be de rubriek “formulieren te raadplegen waar U het dan kan afdrukken. Aangiftes voor tijdelijke activiteiten dienen 5 werkdagen voor de aanvang van de activiteit te gebeuren, zoniet wordt de verschuldigde Billijke Vergoeding verhoogd met 15% met een minimum van 117,59 euro. (tarief 2011).