Gebruik van de parochiezaal Sint-Norbertusheem V.Z.W.

 

 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT    EN   BIJLAGE SABAM

 

Voor personen  wonende  buiten  de  parochie:

 

 

 

U dient de sleutel af te halen bij de aangestelde van de V.Z.W. Norbertusheem  

 

Vanelderen Monique Kruisstraat 61,3570 Alken

 

Gelieve vooraf telefonisch contact te nemen op nr. 011/31 60 06    of   0474/777.604

 

Bij aanwezigheid kan men ook contact nemen op nr. 0478/73 27 63

 

E-mail vanelderenm@gmail.com

 

-Gebruik van de zaal  met of zonder gerief: 150 € + 60 € kuisen van de zaal.  

 

-Vrije keuze van brouwer . geen tapinstallatie aanwezig .

 

-Elektriciteit en water 10 €-

 

Er zal een opname van de meterstand van het gas moeten gebeuren Men kan dit doen met een Gsm foto : begin en einde van de meterstand. Men kan de meterstand ook afschrijven en het noteren op de huurovereenkomst

 

De prijs bedraagt: 0,65 € per m3

 

Na gebruik van de zaal gelieve de gaskraan te sluiten, deze  bevindt zich in de kelder naast de pompbak .

Na gebruik van de zaal: gelieve de hoofdkraan water die zich  bevindt zich in de kelder (onder de witte pompbak) dicht te draaien.

 

-Wanneer er tassen/ondertassen/borden groot/klein/glazen gebroken worden, 2 € per gebroken stuk.

 

Wees eerlijk en zeg het ons, anders is er na verloop van tijd geen gerief meer voorhanden. 

 

-Gelieve zelf voor vuilniszakken te zorgen en deze na gebruik terug mee te nemen.

 

-Gelieve de vuilnis zakjes van de toiletten te verwijderen.

 

-Er wordt een voorschot van € 100 gevraagd .

 

 Teruggeven van de sleutels de dag na de verhuring. 

 

- Het huurgeld van de parochiezaal kan overgeschreven worden op onderstaande bankrekening.

 

Bankrekening: IBAN BE05 0689 0386 0575, Wintmolders Fernand Hasseltsesteenweg 499, 3800 Sint-Truiden met vermelding huur Norbertusheem op datum van …………………………. Men kan ook cash betalen.

 

 

 

Het bestuur Norbertusheem VZW  kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurtenissen zoals ongevallen en vechtpartijen met eventuele gekwetsten/slachtoffers. 

 

 

 

Voorzitter                                                        Secretaris

 

M.Segers                                                         M.Vanelderen                                      

 

 

 

 

 

Datum Huur                          Handtekening Huurder en telefoonnummer

 

 

 

Bijlage Sabam :

 

Bijlage huurovereenkomst Parochiezaal Sint-Norbertusheem Begaardenbosstraat 122,

 

3800 Sint-Truiden-Kortenbos

 

Als uitbater van een polyvalente zaal maken wij de huurder er op attent, dat iedereen die opgenomen muziek (cd, radio,…) laat horen in de zaal verplicht is de Billijke Vergoeding te betalen.

 

Met het inrichten van een tijdelijke activiteit  moet door de inrichter het formulier B worden ingevuld. U kunt het formulier verkrijgen door te telefoneren naar het nummer 070/66.0016, of door  een e-mail te sturen aan info@bvergoed.be of door op de website www.bvergoed.be de rubriek “formulieren te raadplegen waar U het dan kan afdrukken. Aangiftes voor tijdelijke activiteiten dienen 5 werkdagen voor de aanvang van de activiteit te gebeuren, zoniet wordt de verschuldigde Billijke Vergoeding verhoogd met 15% met een minimum van 117,59 euro. (tarief 2011).