Reglement :

HUISHOUDELIJK REGLEMENT en  bijlage Sabam

Gebruik van de parochiezaal Sint-Norbertusheem  V.Z.W.

Voor personen – wonende buiten de parochie: …………………………………………………………………………………

 

U dient de sleutel af te halen bij de aangestelde van de

V.Z.W. Norbertusheem: Vanelderen Monique Kruisstraat 61,3570 Alken

Gelieve vooraf telefonisch contact te nemen op nr. 011/31 60 06 of 0474/777.604

Bij aanwezigheid kan men contact nemen op nr. 0478/73 27 63

E-mail vanelderenm@gmail.com

 

-Gebruik van grote zaal + kleine zaal met of zonder gerief: 110 €

 

-Er zal een opneming van de teller gas gebeuren: 0,65 m3 Men doet dit met foto gsm: begin en einde van de meterstand. Men kan de meterstand ook afschrijven.

-Elektriciteit en water 10 €

Na gebruik van de zaal: gelieve gas: gele staaf bevindt zich in de kelder naast de pompbak af te sluiten. Na gebruik van de zaal: gelieve de hoofdkraan water bevindt zich in de kelder (onder de witte pompbak) dicht te draaien.

 

-Wanneer er tassen/ondertassen/borden groot/klein/glazen gebroken worden,

zal daar een vergoeding voor gevraagd worden: 2 € /stuk.

Wees eerlijk en zeg het ons, anders is er na verloop van tijd geen gerief meer voorhanden.

 

-Gelieve de zaal na gebruik te kuisen. Indien de zaal door ons wordt gekuist kost dit 100 €.

-Gelieve zelf voor vuilniszakken te zorgen en deze na gebruik terug mee nemen.

-Er wordt een voorschot van € 100 gevraagd, dit wordt teruggegeven als na controle alles in orde is. Teruggeven van de sleutels de dag na de verhuring.

 

- Het huurgeld van de parochiezaal kan overgeschreven worden op onderstaande bankrekening. Bankrekening: IBAN BE05 0689 0386 0575, Wintmolders Fernand Hasseltsesteenweg 499, 3800 Sint-Truiden met vermelding huur Norbertusheem op datum van …………………………. Men kan ook cash betalen.

 

De Voorzitter M. Segers                                       De secretaris M. Vanelderen

 

 

Datum Huur                          Handtekening Huurder en telefoonnummer

 

Bijlage Sabam :

Bijlage huurovereenkomst Parochiezaal Sint-Norbertusheem Begaardenbosstraat 122,

3800 Sint-Truiden-Kortenbos

Als uitbater van een polyvalente zaal maken wij de huurder er op attent, dat iedereen die opgenomen muziek (cd, radio,…) laat horen in de zaal verplicht is de Billijke Vergoeding te betalen.

Met het inrichten van een tijdelijke activiteit  moet door de inrichter het formulier B worden ingevuld. U kunt het formulier verkrijgen door te telefoneren naar het nummer 070/66.0016, of door  een e-mail te sturen aan info@bvergoed.be of door op de website www.bvergoed.be de rubriek “formulieren te raadplegen waar U het dan kan afdrukken. Aangiftes voor tijdelijke activiteiten dienen 5 werkdagen voor de aanvang van de activiteit te gebeuren, zoniet wordt de verschuldigde Billijke Vergoeding verhoogd met 15% met een minimum van 117,59 euro. (tarief 2011).